آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نکات تکنیکی درتولید نهال ،رویاندن بذر وخزانه کشت

بادرود
خشک شدن گیاهچه یا نهال تازه رویش درسالهای اخیر شدت گرفته اجمالا علل آن:
۱- بی تجربه یاکم تجربگی نهالکار دررویاندن بذر وتیمار نونهال
۲- آلودگی خاک به عوامل بیماریزا ازقبیل فوزاریوم وقارچهای تغذیه کننده گیاهچه ،ریسه وریشه های نورویش
۳- شوری آب وخاک مورد استفاده ،خارج از آستانه تحمل بذر گیاه کاشته شده که این آستانه درمورد گیاهان مختلف متفاوت است.


۴- کاشت غیر فصل گیاه که براثر شدت وحدت گرما وتابش آفتاب یا حتی سرما تحمل نکرده یا دچار سوختگی یا سرما ترس میشوند
۵- قوه نامیه پائین وویگور ضعیف وکهنه بودن بذر بسیار مهمه ،بعضا دیده شده همه نهاده ها ومدیریت خوب ولی بذر که اولین ومهمترین نهاده وفاکتور تولید هست اشکال دارد، بذریاتوسط خود تولید کننده ازجا ومکان مهم باید تهیه ویا از شرکت های معتبر که ۴مشخصه اصلی استاندارد بذر رارعایت کرده و سرتیفیکیت ومشخصات اکولوژیکی بذر رابه کیسه بذر الصاق کرده اند خریداری شود
۶- شیوه ، زمان وپریود آبیاری در یکی دو ماه اول خیلی مهمه ،آبیاری درمواقع بادشدید ،ساعات شدت گرما و روبه تندی آفتاب ممنوع و درطول شب عصر و هنگام سحر تا ساعت ۹ تا۱۰ صبح بلامانع


۷- بذوری که برضد عوامل بیماریزا وآفات سم زنی وضد عفونی نشده حتما باید قبل کاشت باسموم موجود دربازار مثل کاربوکسی تیرام و۰۰آغشته وسم زده کشت شود
۸- بعضی بذور گیاهان مثل ارقام بادام های وحشی وبذور سخت پوسته مثل پایه ارقام میوه : زالزالک گوجه سبز، انواع آلو و هلو ،شلیل، گلابی و۰۰بنه ،داغداغان، مهلب ،۰۰واکثر بذورگیاه مرتعی ودرختان جنگلی ووحشی حتما باید درفصل پائیز کشت شود تا فرصت گذراندن دوره خواب وشکستن خواب یا استراتیفه یا چینه سرمائی درطول پاییز وزمستانرا داشته باشد ،، وبنابراین دراواسط زمستان واول بهاربتوانند رویش کنند

توصیه ها

نسبت به کیفیت آب و خاک، سلامت وانجام تیمار وخواب بذر، بستر کشت، ایجاد سایه بان روی نهالستان فصل کاشت، توجه ویژه شود
تمهیدات: تابش وحدت وشدت گرما وسرما شیوه آبیاری انتخاب ظرف یاگلدان یاپاکت وکیسه متناسب باحجم ریشه وجثه گیاه ودروره تولید ونگهداری بکارگرفته و دقت شود.
بذور گیاهانی که ابتدا درخزانه کشت وسپس به پاکت وگلدان انتقال میابند حتما خاک خزانه عاری ازتخم علف هرز، تقویت وحاصلخیز شده با خاکه زغال ،کود حتما پوسیده حیوانی وکود های شیمیائی مورد نیاز اضافه گردد. سایه بان برخزانه یاشاسی کشت بذور واجب است.

موفق باشید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *