آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

گیاهان بیابانی و کویری


شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار فروش انواع بذر گیاهان بیابانی و کویری

بذر استبرق(calotropis procera)


درختچه ای است زیبا با برگ های نسبتا درشت همیشه سبز در مناطق جنوبی کشور سواحل خلیج فارس و دریای عمان و خوزستان و بلوچستان تا شعاع ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر از ساحل دیده میشود گیاهی است دوستدار خاک های شنی و ماسه ای نیمه شور و قلیائی با بارندگی ۱۵۰ میلیمتر به بالا مستقر میشود
اسم علمی: calotropis procera
اسم انگلیسی: french cotton
وزن هزار دانه: 10 گرم
حدود بذر در هر گرم: 100 دانه

بذر اشنیان (sedlizia rosmarinus)

درختچه ای است زیبا نیمه همیشه سبز با برگ های گوشتی پایا و مقاوم به خشکی زیاد ، بیابان دوست سازگار با اقالیم خشک و خاک های شور و قلیا با قدرت فوق العاده جذب املاح قلیائی با بارندگی ۸۰ میلیمتر به بالا بخوبی مستقر میشود
اسم علمی: sedlizia rosmarinus
اسم انگلیسی: common soda plant
وزن هزار دانه: 2 گرم
حدود بذر در هر گرم: 500 دانه

بذر اسکنبیل calligonum.sp

درختچه ای است چوبی بسیار کم آب مختص رشددر شرایط بیابانی و کویری است و جایگاه ویژه ای در مناطق خشک و نیمه خشک کشور و در اکثر کویر ، حاشیه کویر و بیابانهای کشور دیده میشود در خاک های شنی ، ماسه بادی ، شنی لومی ، سنگ ریزه دار واریزه های بادبزنی با بارندگی ۵۰ میلیمتر براحتی مستقر میگردد گیاهی مقاوم به شوری و گرمای تا ۵۰ درجه و سرمای ۲۰- را تحمل میکند
اسم علمی: calligonum.sp
اسم انگلیسی: calligonum
وزن هزار دانه: 128 گرم
حدود بذر در هر گرم: 7/81 دانه
.

بذر پنج انگشت Vitex Agnus castus

درختچه ای است خوش منظر با نرمش اکولوژیکی وسیع در اقالیم نیمه خشک مایل به بیابانی و نقاط مختلف استپی و جنوب ایران انتشار دارد در بستر خشک رود ها و در کوهستانها و خاک های واریزه ای رشد مینماید

بذر تاغ haloxylon aphyllum

درخت یا درختچه کویری بسیار جان سخت نسبتا سریع الرشد مختص محیط های بیابانی خشک با گرمای بالای ۵۰ درجه و سرمای ۲۵- درجه با نرمش اکولوژیکی بسیار وسیع که با بذر بصورت خودرو و سریعا رویش دارد با بارندگی ۳۰ تا ۱۷۰ میلیمتر قادر بزندگی میباشد در انواع خاک ها از شور تا شیرین شنی .براحتی رشد میکند قدرت ریشه زائی آن حیرت انگیز تا ۲۰۰متر زیر زمین گزارش شده است
اسم علمی: haloxylon aphyllum
اسم انگلیسی: saxaul
وزن هزار دانه: 4 گرم
حدود بذر در هر گرم: 250 دانه

بذر جارو مشهدی sorgum .sp

اسم علمی: sorgum .sp
اسم انگلیسی:sorghum sp . broom -corn
وزن هزار دانه: 22 گرم
حدود بذر در هر گرم: 45/5 دانه

بذر جارو فراشی lactuca orientalis

اسم علمی: lactuca orientalis
اسم انگلیسی: lettuce . milk weed
وزن هزار دانه: 1 گرم
حدود بذر در هر گرم: 1000 دانه

بذر درمنه دشتی میوه (sieberi)Artemisia herba alba

اسم علمی: Artemisia herba alba
اسم انگلیسی: sage brush
وزن هزار دانه: 0/25 گرم
حدود بذر در هر گرم: 4000 دانه

بذر سلمک ساقه سفید Atriplex leucolada

گیاهی است چند ساله بسیار کم توقع و کم آب مقاوم به گرمای جان فرسا و تابستان های خشک و گرم و طولانی کم تحمل نسبت به سرمای زیر صفر با بارندگی ۱۵۰ میلیمتر به بالا مستقر و پایدار میماند
اسم علمیAtriplex leucolada
اسم انگلیسیorache.saltbush
وزن هزار دانه10 گرم
حدود بذر در هر گرم100 دانه

بذر سورمه صحرایی (سلمک بوته ای) Atriplex halimus

بوته ای است علفی همیشه سبز مقاوم به گرمای بالای ۵۰ درجه و سرمای کم مناسب خاکهای شور و نیاز آبی کم و کم توقع با بارندگی ۱۵۰ میلیمتر به بالا مستقر و پایدار میماند
اسم علمیAtriplex halimus
اسم انگلیسیshrubby arach .sea orach
وزن هزار دانه0/6 گرم
حدود بذر در هر گرم1666/6 دانه

بذر سورمه صحرایی (سلمک دانه عدسی) Atriplex lentiformis

بوته ای است علفی همیشه سبز مقاوم به گرمای بالای ۵۰ درجه و سرمای کم مناسب خاکهای شور و نیاز آبی کم و کم توقع با بارندگی ۱۵۰ میلیمتر به بالا مستقر و پایدار میماند
اسم علمیAtriplex lentiformis
اسم انگلیسیsage brush
وزن هزار دانه0/8 گرم
حدود بذر در هر گرم1250 دانه

بذر سورمه صحرایی بوته شور سفید Atriplex canescens

از دسته گیاهان شور پسند یا قلیائی پسند است همیشه سبز و مقاوم به سرما دو پایه چند ساله با رشد نسبتا سریع و حجم عظیم اندامهای هوائی بعضا یک بوته با ارتفاع ۳ متر و قطر ۵ متر بسیار کم آب پس از استقرار با بارندگی حدود ۱۰۰ میلیمتر پایدار میماند در خاک های شور و آهکی رشد میکند علوفه و شاخ و برگ آن مورد تغزیه به شتر و سایر چهارپایان میباشد
اسم علمیAtriplex canescens
اسم انگلیسیsalty sage
وزن هزار دانه1/5 گرم
حدود بذر در هر گرم666 دانه

بذر علف مار (کورک)( لگجی) Capparis spinosa

گلبعی یا کور: گیاهی است پایا زیبا ، خزنده مقاوم و سازگار با اقالیم خشک و نیمه خشک و بحالت وحشی در بیابانها ، اطراف شهر ها و روستاها و اماکنی متروکه و کنار دیوارها میروید با بارندگی ۶۰ میلیمتر به بالا رشد میکند

بذر علف شور salsola rigida

بوته هایی هستند زیبا با ساقه خشبی چند ساله خوشخوراک بسیار مقاوم به کمبود آب دوستدار خاک های آهکی و گچی و دوره خشکی طولانی و در اکثر اراضی شنی کویری بیابانی اراضی بایر مناطق مرکزی ایران خودرو رویش دارد و با بارندگی ۸۰ میلی متر به بالا به راحتی مستقر و زادآوری دارد
اسم علمی : Salsola rigida
اسم انگلیسی : Saltwort
وزن هزار دانه : ۴ گرم
حدود بذر در هر گرم : 250 دانه

بذر قلم Fortuynia gracinii

نیمه درختچه ای است نیمه جشی پایا با برگ های گوشتی که در مناطق استپی خشک از مناطق جنوبی کشور و تا بیابان های مرکزی انتشار دارد در خاک های واریزه ای سنگریزه دار ، شنی ، رسی بر روی مواد گچی با آهکی تا شوری متوسط رشد میکند و با بارندگی ۱۰۰ میلیمتر به بالا مستقر میشود

بذر قره داغ nitraria schoberi

درختچه ای است کویری چوبی خاردار به صورت نیمه خوابیده در مناطق شوره زار حواشی دریاچه های شور دشت های سیلابی با خاک های عمیق رسوبی و شور و گچی و آهکی با بارندگی حدود ۱۰۰ میلیمتر به بالا بخوبی رشد میکند
اسم علمی: nitraria schoberi
اسم انگلیسی: nitre bush
وزن هزار دانه: 83 گرم
حدود بذر در هر گرم: 12/04 دانه

بذر قیچ Zygophyllum atripliocoides

درختچه ای است قائم و سازگار با اقلیم خشک کویری که در اکثر مناطق ایران و آسیای مرکزی رشد می‌کند بسیار مقاوم به شوری آب و خاک قلیایی و شور قلیایی و آهک دار با بارندگی ۱۱۰ میلیمتر به بالا به خوبی مستقر و رشد می‌کند
 اسم علمی : Zygophyllum atriplicoides
اسم انگلیسی : Bean caper
 وزن هزار دانه : ۱۶ گرم
حدود بذر در هر گرم : ۶۲/۵ دانه

بذر نتر Astragalus squarrosus

درختچه ای است با ارتفاع ۱/۲ متر با برگ ها و ساقه های نقره فام با گل های صورتی عطر آگین مقاوم به خشکی در عرصه شنزار های مناطق استپی بیان ها و شنزار ها با خاک سبک و با بارندگی ۸۰ میلیمتر به بالا مستقر میشود

بذر نسی stipa grostis plomosa

گیاهی است چند ساله و خوشخوراک دوستدار اراضی کویری ، خاک های شنی و نسبتا شور با قدرت سازگاری خوب بسیار مقاوم به خشکی با بذر فراوان و بارندگی ۵۰ میلیمتر به بالا رشد میکند
اسم علمی:stipa grostis plomosa
وزن هزار دانه: 4 گرم
حدود بذر در هر گرم: 250 دانه

بذر هندوانه ابوجهل

گیاهی است علفی خودرو یک ساله به میوه های هندوانه ای کوچک با خواصی داروئی بسیار زیاد مختص بیانها و کویر های ایران که میوه پس از رسیدن و خشکیدن بمرور پوسته شکافته و بذر بیرون ریخته و با اولین بارش بسرعت بذور در خاک مستقر و بسرعت رشد و مجددا به بذر دهی میرسد با حداقل بارندگی ۵۰ میلیمتر مستقر میشود

بذر کارته Hertia angustifulia

کارته گیاهیست درختچه ای که در دامنه ارتفاعات مختلف کشور مثل اصفهان یزد خراسان بندرعباس کاشان گلپایگان و قم انتشار دارد گیاهی است مهاجم که اکثراً در مراتع تخریب شده به چشم می خورد
ریخت شناسی :
 این درختچه بوته مانند است برگها بی دمبرگ و دارای کنار های صاف کامل هستند کپه ها واجد گل های شعاعی نر و ماده و گل های کناری کپه زبانه ای گریبان یک ردیف برگک مماس بر هم و تقریباً آزاد یا در قاعده کمی و هم چسبیده‌اند و تقریباً استکانی است نهنج مسطح و دارایی لکه های داغ مانند است دوشاخه و منتهی به کلاله پهن دراز و مسطح که در تمام سطح داخلی پوشیده از کرک های حجیم و نرم و کوتاه تر از خامه گل های میانی کپه است فندقه ها پوشیده از تار کرک های بلند و شیاردار متشکل از چند ردیف کرکهای ریز و سفید و براق

بذر گل عقربی Chrozophora Verbacifolia

بذر اَرمَک Ephedra intermedia

بذر پلاس مورچه Cressa cretica

بذر دم گاوی Sminoria iranica

بذر پَرَند Pteropyrum oucheri

بذر پنی زتوم Penisetum orientallis

بذر برازمبل Perovskia

بذر گل ماهور Verbascum.SP

بذر گز درختی (نادری - شاهی ) Tamarix

بذر گز درختچه ای

بذر پده(بید سمرقندی) Populus euphratica

بذر بادام کوهی (بادامک) Amygdalus scoparia

بذر عقربان Sophora hortensis

بذر اشک (آسه) Halimodendron halodendron

بذر بادام تنگرس a.lycioides

یکی از گونه های آمیگدالوس است. درختی است خودرو با دواکوتیپ جدا با خار های سفید یا خاکستری و بافتی تقریبا در هم تنیده. بسیار مقاوم به کمبود آب ، عوامل نامناسب محیط و خاک های مختلف و اراضی های سنگی.

.اسم علمیa.lycioides

اسم انگلیسیalmond

وزن هزار دانهاز 420 تا 930 گرم

حدود بذر در هر گرماز 1 تا 4 دانه

بذر گرگ تیغ Lycium depressum

مشتریان ما

عمده مشتریان شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برای دریافت مشاوره رایگان و یافتن پاسخ سوالات خود به گروه مشاوره ما در واتس آپ و تلگرام بپیوندید