آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

گراس ها


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش بذر انواع گراس ها

بذر اردو phleum pratense

گیاهی دائمی جان سخت خوشخوراک و چراگاهی و سیلونی . جایگزین کشت در زمین هائی که قابلیت کشت یونجه و شبدر را ندارند. مختص هوای سرد و مناطق مرطوب و خاکهای قلیایی . سرمای ۲۰- تا گرمای ۴۰+ درجه را تحمل میکند.

اسم علمیphleum pratense

اسم انگلیسیtimothy

حدود بذر در هر گرم1000 دانه

بذر چچم چمنی(دائمی) lolium prenne

گیاهی پایا جان سخت به سرما و گرما. در هر خاکی رشد میکند قدرت خزندگی قوی دارد. در زمستان سبز باقی میماند گریزان از خاک های مرطوب و باطلاقی. در دو فصل پاییز و بهار قابل کشت میباشد.

اسم علمیlolium prenne

بذر چمن ایرانی (یارندی) poa.sp

چمن پایا رقم بومی کشور است که در کوهپایه های قله کرکس در منطقه مرکزی ایران رشد داشته . بسیار مقاوم به آب و خاک نامساعد و کم آب و کم توقع و سازگار با آب و هوای معتدل مایل به سرد.

اسم علمیpoa sp.

اسم انگلیسیblue grass

وزن هزار دانه3 گرم

حدود بذر در هر گرم333 دانه

بذر چمن گندمی گرمسیر(خورنال) pennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

گیاهی خودرو خوشخوراکو مقاوم در برابر چرای مفرط است. مختص مناطق استوایی و گرم و خشک مثل خوزستان و فارس و سواحل جنوب. در مقابل گرما و خشکی مقاوم ولی نسبت به سرمای زیر صفر و یخبندان حساسیت زیادی دارد . چه با آبیاری زیاد چه خشکی مفرط پا برجا و مقاوم میباشد.

اسم علمیpennisetum ciliare,cenchrus ciliaris

اسم انگلیسیwheat grass

وزن هزار دانه1/6 گرم

حدود بذر در هر گرم625 دانه

بذر علف باغ(پنجهک) dactylis glomerata

گیاهی پایا پر محصول پا بلند. دوستدار خاکهای مرطوب و اسیدی . مقاومت چندانی به یخبندان زمستانه ندارد . سایه دوست و زمان کشت آن پاییز است.

اسم علمیdactylis glomerata

اسم انگلیسیorchard grass

وزن هزار دانه0/3 گرم

حدود بذر در هر گرم3300 دانه

بذر علف بره festuca ovina

چمنی است پایا چراگاهی مختص خاکهای شنی و سنگلاخی . آفتاب و سایه دوست.

اسم علمیfestuca ovina

بذر علف بره نی festuca arandinaceae

چمنی است پایا و چراگاهی. پا بلند پر ریشه و عمق تا ۱۵۰ سانت بسیار جان سخت . در همه نوع آب و هوا و خاک قلیائی و تا حدودی شوری خاک و خاک های گرمسیری مفرط رشد میکند.

اسم علمیfestuca arandinaceae

اسم انگلیسیtall fescue

حدود بذر در هر گرم۲۵۰ دانه

بذر علف پشمکی bromus tomentellus

گیاهی علوفه ای خوشخوراک ، قوی ، پایا با ریشه های متراکم و زیاد و استوار . مناسب ارتفاعات و کوهستانها با زمستانهای خیلی سرد تا ۲۵- و گرمای ۴۰+ درجه را بخوبی تحمل میکند . و با نرولات جوی ۲۰۰ میلیمتر بصورت دائمی مستقر میشود.

اسم علمیbromus tomentellus

اسم انگلیسیbrome grass

وزن هزار دانه3/2 گرم

حدود بذر در هر گرم312/5 دانه

بذر علف پشمکی بی کرک bromus inermis

گیاهی پایا ریزوم دار چراگاهی. با ارزش علوفه ای و خوشخوراک با ۴۰۰ میلیمتر بارندگی به خوبی مستقر میشود.

اسم علمیbromus inermis

اسم انگلیسیbrome

وزن هزار دانه4 گرم

حدود بذر در هر گرم250 دانه

بذر قیاق agropyrun repense

اسم علمیagropyrun repense

اسم انگلیسیcouch grass

وزن هزار دانه7 گرم

حدود بذر در هر گرم142/5 دانه

بذر گاورس setaria sp.


گاورس setaria sp
.
ارزن گاورس علوفه ای است فصلی زود رس (۴۵ تا ۷۰ روزه) تابستانه گرما دوست . به انواع خاکها و آب و هوای تابستانه سازشی دارد . دانه اش خوراک پرندگان و مصارف تغذیه ای دارد.
.
اسم علمیsetaria sp.

اسم انگلیسیbottle grass

مشتریان ما

عمده مشتریان شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برای دریافت مشاوره رایگان و یافتن پاسخ سوالات خود به گروه مشاوره ما در واتس آپ و تلگرام بپیوندید