آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نهال های ویژه مناطق گرمسیری و جنوب کشور


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال های ویژه مناطق گرمسیری و جنوب کشور
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال کنار

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع کهور

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال کهورک

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال اکالیپتوس

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال شیشه شور

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال خرزهره

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال برهان

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال برهان گلی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال پالم

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال ناترک

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال مورد معطر

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال کنوکارپوس

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال ختمی چینی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انجیر معابر

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال بامبو

توضیحات