آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نهال های جنگلی وحشی یارده


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال های جنگلی وحشی یارده
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال بادامک

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال ارژن

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال تنگرس

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال محلب

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال گلابی وحشی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال بنه (پسته کوهی)

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال زرشک دانه دار

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع بلوط و شاه بلوط

توضیحات