آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نهال میوه های پیوندی


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال میوه های پیوندی
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع هلو و شلیل

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع آلبالو

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع گلابی پیوندی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع مرکبات

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع خرمالو

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع انگور دیم و آبی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع گیلاس و آلبالو

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع زردآلو

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع بادام های اهلی پیوندی، دیرگل و مامائی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال محلب

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع توت های پیوندی

توضیحات