آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نهال میوه های بذری و پاجوشی و قلمه ای اهلی


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال میوه های بذری و پاجوشی و قلمه ای اهلی
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سنجد

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انار

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال توت

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انجیر

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال فندق

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال زیتون خوراکی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال کویج(زالزالک)ازگیل

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع خرما

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال انواع گردو

توضیحات