آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

نهال درختان و درختچه های مثمر(میوه دهنده)


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال و درختچه های خودرو و وحشی

برای انتخاب گیاهان به کمک نیاز دارید ؟

“زکات علم نشر آن است”
پاسخ به سوالات
مشاوره رایگان
راهنمایی در زمینه های مختلف کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست

تمام راز هستی در دل بذری نهان هست
دل هر ذره بشکافی در او راز جهان است