آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

انواع نهال سرو


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال سرو
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سرو لاوسون

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سرو شیراز

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سرو خمره ای

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سرو نقره ای

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نهال سرو زربین

توضیحات