آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

انواع نهال و نشاء
شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نهال و نشاء
ثبت سفارش

انواع نهال و نشاء

تولید انواع نهال درختان جنگلی ، فضای سبز ، درخت و درختچه های زینتی شامل انواع سوزنی برگ ها اگزوتیک و اندومیک و پهن برگ ها مورد مصرف فضای سبز بیرون شهری و درون شهری تولید نهال و نشاء گونه های داروئی ، صنعتی ، بیابانی و گیاهان مورد مصرف در طرح های تثبیت شن و بیابان زدائی شامل انواع آتریپلکس ، تاغ و گونه های وحشی داغداغان ، بادام ، ارژن و گلابی وحشی و ….

شرکت بذر و نهال دشتیار
تولید انواع نهال درختان

نهال درختان جنگلی و فضای سبز

انواع سوزنی برگ ها اگزوتیک و اندومیک

پهن برگ ها مورد مصرف فضای سبز

نهال و نشاء گونه های داروئی

Satisfied Customers

فروش انواع نهال و نشاء گیاهان

شرکت بذر و نهال دشتیار

تولید انواع نهال درختان جنگلی ، فضای سبز ، درخت و درختچه های زینتی شامل انواع سوزنی برگ ها اگزوتیک و اندومیک و پهن برگ ها مورد مصرف فضای سبز بیرون شهری و درون شهری تولید نهال و نشاء گونه های داروئی ، صنعتی ، بیابانی و گیاهان مورد مصرف در طرح های تثبیت شن و بیابان زدائی شامل انواع آتریپلکس ، تاغ و گونه های وحشی داغداغان ، بادام ، ارژن و گلابی وحشی و …. مشاوره طراحی ، نظارت طرح های لندسکیپ پارک ها و فضای سبز شهری و حواشی اتوبانها و بزرگ راه ها