آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

لیست کلی گیاهان

لیست کلیه بذور گیاهان شرکت بذر و نهال دشتیار
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار اصفهان

بذر گیاهان جنگلی و فضای سبز

بذر گیاهان مرتعی

بذر گیاهان علوفه ای

بذر گیاهان داروئی

بذر گیاهان بیابانی