آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

سایر گیاهان مرتعی


شرکت بذر و نهال دشتیار اصفهان فروش انواع بذور گیاهان مرتعی

بذر اروشیا - برگ نقره ای (eurotia)

گیاهی پایا بومی ایران با بوته های متوسط با برگهای نقره ای رنگ . خاص مناطق استپی تا نیمه استپی سرد و از ارتفاع ۱۷۰۰ متر به بالا پراکنده است . مقاومت خوبی نسبت به خشکی از خود نشان میدهد و در شرایط بارندگی ۲۵۰ میلیمتر به بالا مستقر میگردد . شوری خاک و خاکهای کم عمق را نمیپسندد.

اسم علمیeurotia

اسم انگلیسیwinter fat

وزن هزار دانه4 گرم

حدود بذر در هر گرم250 دانه

بذر اسپرس برگی(مرتعی) )(onobrychis melanotrica)

علوفه ای است با ریشه عمیق تا ۳ متر . بسیار خوشخوراک با چرای مستقیم چند ساله کم آب با بارندگی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر بنحو رضایت بخشی مستقر میشود. دوستدار مناطق کوهستانی و سرد و زمینهای گچی ، آهکی و عمیق و گرما و خشکی زیاد را تحمل میکند.

اسم علمیonobrychis melanotrica

اسم انگلیسیsainfoin . holy clover

وزن هزار دانه42 گرم

حدود بذر در هر گرم23/8 دانه

بذر اسپرس وحشی (o. sintensisy)

گیاهانی بومی ایران و علوفه ای خوشخوراک با خاصیت گسترده شدن روی سطح زمین . نسبت به چرای مستقیم مقاومت زیادی دارند و عوارضی برای دام ایجاد نمیکنند . تحمل دمای ۲۰- تا ۴۰+ درجه دارد

اسم علمیo. sintensisy

اسم انگلیسیsainfoin . holy clover

وزن هزار دانه35 گرم

حدود بذر در هر گرم28/5 دانه

بذر آنغوزه صنعتی (ferula assa foetida)

گیاهی است داروئی صنعتی منو کارپ و بسیار ارزشمند با عمر ۵ تا ۸-۹ سال که از زیر یقه آن شیرابه ای بد بو گرفته که محصولی صادراتی است . دو گونه تلخ و شیرین دارد که رویشگاه هایش در ایران و افغانستان است. هزاران سال است که برگ و شیرابه اش یکی از اقلام مهم داروئی صنعتی و صادراتی بوده است.

اسم علمیferula assa foetida

اسم انگلیسیasafetida giant fennel

وزن هزار دانه19 گرم

حدود بذر در هر گرم52/5 دانه

بذر باریجه صنعتی قاسنی (F . gumosa boiss)

گیاهی است مشابه آنغوزه منوکارپ با رویشگاه اختصاصی در ایران با خواص و کاربرد آنغوزه.

اسم علمیباریجه صنعتی قاسنی(F . gumosa boiss) /

اسم انگلیسیgalbanum plant

وزن هزار دانه33 گرم

حدود بذر در هر گرم30/3 دانه

بذر بیلهر - کندل کوهی (dorema aucheri)

اسم علمیdorema aucheri

اسم انگلیسیdorema

وزن هزار دانه10 گرم

حدود بذر در هر گرم100 دانه

بذر ترشک (rumex asetosa)

اسم علمیrumex asetosa

اسم انگلیسیgarden sorrel . common sorrel

وزن هزار دانه15 گرم

حدود بذر در هر گرم66 دانه

بذر توت روباه (poterium.sp (sanquisorba minor

علوفه ای است پایا بسیار خوشخوراک که به چلوکباب گوسفند مشهور است. تقریبا در طول سال سبز است . در نواحی جنگلی و نیمه جنگلی در ارتفاع ۴۰۰ تا ۲۶۰۰ متر و حتی در دامنه ها ، پای سخره ها ، زیر درختان میوه ، حواشی جویها دیده میشود. بعضی واریته با ۲۵۰ میلیمتر بارندگی براحتی مستقر و در مقابل سردی و برفهای سنگینی و گرمای تابستان مقاوم میباشد.

اسم علمی(poterium sp (sanquisorba minor

اسم انگلیسیsmall burnet

وزن هزار دانه6 گرم

حدود بذر در هر گرم166/66 دانه

بذر جارو مرتعی(زمینی) )(kochia prostrate)

علوفه ای است پایا خوشخوراک . متحمل به چرای مفرط . در طول بهار تابستان و پائیز برگ ها سبز میماند . دارای قدرت تکثیر بالا ولی بذر قدرت رویش خود را سریع از دست میدهد .

اسم علمیkochia prostrate

اسم انگلیسیsummer cypress

وزن هزار دانه3/2 گرم

حدود بذر در هر گرم312/5 دانه

بذر جاشیر دامی علوفه ای (prangus uluptera)

 

به گونه های مختلف از جنس prangos اتلاق میشود که گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر به بالا نیمه استپی و جنگلهای خشک با زمستانهای سرد و نسبتا سرد با بارندگی ۳۵۰ میلیمتر به بالا پراکنش دارد و از آنها بعنوان علوفه خشک در زمستان استفاده میشود. به شوری و قلیائیت خاک حساس بوده و هر دو سه سال یکبار به بذر مینشیند .

اسم علمیprangus uluptera

اسم انگلیسیopopanax

وزن هزار دانهاز 70 گرم به بالا

حدود بذر در هر گرماز 14 دانه به بالا

بذر جاشیر شیرین خوراکی (prangus ferulaceae)

 

به گونه های مختلف از جنس prangos اتلاق میشود که گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر به بالا نیمه استپی و جنگلهای خشک با زمستانهای سرد و نسبتا سرد با بارندگی ۳۵۰ میلیمتر به بالا پراکنش دارد و از آنها بعنوان علوفه خشک در زمستان استفاده میشود. به شوری و قلیائیت خاک حساس بوده و هر دو سه سال یکبار به بذر مینشیند . گونه p. ferulaceae اندام های هوائی آن مصارف خوراک انسانی نزد محلی ها دارد . متاسفانه ظرف ۳۰-۴۰ سال گذشته هزاران هکتار آن نابود و رو به انقراض میباشد.

اسم علمیprangus ferulaceae

اسم انگلیسیopopanax

وزن هزار دانه221 گرم

حدود بذر در هر گرم4/5 دانه

بذر جو صد ساله بنفش (hordum violaceum)

گیاهی است مرتعی پا بلند کوهستانی طالب خاک های سنگین و رسی و در مناطق با بارندگی ۳۵۰ – ۴۰۰ میلیمتر مستقر میشود . دمای ۲۲- تا ۳۵- درجه را متحمل میباشد

اسم علمیhordum violaceum

اسم انگلیسیbarley

بذر جو وحشی پیاز دار (کتو) )(hordeum bulbosum)

گیاهی است مرتعی بسیار مقاوم به خشکی . چند ساله پیاز دار پا بلند بسیار خوشخوراک با خوشه های پر بذر برای حفاظت و فرسایش خاک . قسمت اعظم سال سبز و در شرایط ۲۰۰ میلیمتر بارندگی به بالا مستقر میشود . در ارتفاعات ۳۵۰ تا ۲۷۰۰ متر دیده میشود.

اسم علمیhordeum bulbosum

اسم انگلیسیbarley

وزن هزار دانه9/07 گرم

حدود بذر در هر گرم111 دانه

بذر چب (poa bolbosa)

چب یا چبر : چمنی است پایا با پاجوش های فراوان . چراگاهی آفتاب دوست و دوستدار خاکهای قوی مایل به اسیدی مرطوب و سرد کوهستانی و با علوفه مناسب.

اسم علمیpoa bolbosa

اسم انگلیسیbulbous bluegrass

حدود بذر در هر گرم250 دانه

بذر چویل (ferula angulata)

گیاهی است چند ساله مرتعی داروئی دوستدار خاک های سنگریزه ای و دامنه ی کوه ها و کوهستانها . با برگ ، ساقه، بذر و گلهای با عطر خاص که ساقه و برگ و گلهای آن مصارف خوراکی و چاشنی نزد محلی ها دارد.

اسم علمیferula angulata

اسم انگلیسیgiant fennel

وزن هزار دانه14 گرم

حدود بذر در هر گرم71/5 دانه

بذر درمنه کوهستانی artemisia aucheri

گیاهی مرتعی پایا با حجم بوته متوسط با ریشه های متراکم و قوی بسیار مناسب برای جلوگیری از سیل و فرسایش خاک . خواستار مناطق استپی و دامنه های کوهستانی متوسط . بسیار مقاوم به خشکی و کمبود بارندگی و خشکسالی های دراز مدت . برگ و گل و میوه دارای عطر خوشبو و تند که در صنعت داروسازی و عطر سازی کاربرد دارد.

.اسم علمیartemisia aucheri

اسم انگلیسیcommon wormwood

وزن هزار دانه3 گرم

حدود بذر در هر گرم333/3 دانه

بذر ریواس (rheum ribes)

اسم علمیrheum ribes

اسم انگلیسیcurrant-fruited rhubarb

وزن هزار دانه44 گرم

حدود بذر در هر گرم22/72 دانه

بذر کرفس کوهی (klossia oderatassima)

کلوسیا گیاهی پایا مرتعی ، داروئی و خوراکی با ارزش شفا بخش در مناطق مرتفع بالای ۲۰۰۰ متر برف خیز رشد دارد . اکثر اندامهای هوائی ساقه ، برگ ، گل و بذر آن خوراک و چاشنی بومیان محلی است.

اسم علمیklossia oderatassima

وزن هزار دانه27 گرم

حدود بذر در هر گرم37 دانه

بذر کما (ferula ovina)

گیاهی است چند ساله مرتعی با میزان علوفه مناسب . قابل چرا بصورت تازه و خشک . در ارتفاعات و اراضی سنگلاخی رشد میکند.

اسم علمیferula ovina

اسم انگلیسیgiant fennel

وزن هزار دانه16 گرم

حدود بذر در هر گرم62/5 دانه

بذر ملیکاایرانی (melica persica)

گیاه مرتعی و چمنی چند ساله مقاوم به خشکی در اراضی مرتفع بالای ۱۷۰۰ متر و دامنه های سنگلاخی و دامنه ها جهت جلوگیری از فرسایش خاک مناسب بوده ولی چندان خوشخوراک نیست

اسم علمیmelica persica

اسم انگلیسیmelic grass. onion grass

وزن هزار دانه0/3 گرم

حدود بذر در هر گرم3333 دانه

بذر وشا- وشق- کندل (dorema amoniacum)

اسم علمیdorema amoniacum

اسم انگلیسیammoniac plant

وزن هزار دانه10 گرم

حدود بذر در هر گرم100 دانه

بذر یال اسبی (stipa barbata)

گیاهی مرتعی خوشخوراک با نرمش اکولوژیکی وسیع در سراسر کشور . گریزان از اراضی نمکی و شنی بسیار مقاوم به خشکی و کم آبی . بعضی اکوتیپهای آن با برندگی ۱۰۰ میلیمتر رویش دارد. مختص بذر کاری در مناطق خشک فرسایش یافته . از دمای ۲۰- تا ۴۵+ درجه را تحمل میکند.

اسم علمیstipa barbata

اسم انگلیسیneedle grass

وزن هزار دانه5 گرم

حدود بذر در هر گرم200 دانه

بذر یونجه خودمانی (اسپرسی)(hedysarum sp)

اسم علمیhedysarum sp

اسم انگلیسیsweet vetch . french honey suckle

وزن هزار دانه6 گرم

حدود بذر در هر گرم166/66 دانه

بذر یونجه درختی (cytisus prolifera)

اسم علمیcytisus prolifera

اسم انگلیسیmilk trefoil


مشتریان ما

عمده مشتریان شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برای دریافت مشاوره رایگان و یافتن پاسخ سوالات خود به گروه مشاوره ما در واتس آپ و تلگرام بپیوندید