آدرس :

اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن :

031-32641613
031-32669894

ساعات کار

از شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 14:30
پنج شنبه 08:00 الی 12:30

انواع نشاء بوته ای زینتی و غده و پیاز


شرکت بذر و نهال دشتیار فروش انواع نشاء بوته ای زینتی و غده و پیاز
شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نشاء کلیه گل های فصل

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

قلمه داودی

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نشاء گلهای دو ساله

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نشاء گلهای چند ساله خزنده

توضیحات

شرکت بذر و نهال کشاورزی دشتیار

نشاء پرچین

توضیحات