سایر گیاهان مرتعی

یونجه درختی (cytisus prolifera)

یونجه درختی (cytisus prolifera)

.

اطلاعات بیشتر
توت روباه ((poterium sp (sanquisorba minor)

توت روباه ((poterium sp (sanquisorba minor)

علوفه ای است که به چلوکباب گوسفند مشهور است.

اطلاعات بیشتر
یونجه خودمانی (اسپرسی)(hedysarum sp)

یونجه خودمانی (اسپرسی)(hedysarum sp)

.

اطلاعات بیشتر
جارو مرتعی(زمینی)(kochia prostrate)

جارو مرتعی(زمینی)(kochia prostrate)

علوفه ای است پایا خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
اسپرس وحشی (o. sintensisy)

اسپرس وحشی (o. sintensisy)

گیاهانی بومی ایران و علوفه ای خوشخوراک.

اطلاعات بیشتر
اسپرس برگی(مرتعی)(onobrychis melanotrica)

اسپرس برگی(مرتعی)(onobrychis melanotrica)

علوفه ای است با ریشه عمیق تا ۳ متر.

اطلاعات بیشتر
درمنه کوهستانی (میوه)(artemisia aucheri)

درمنه کوهستانی (میوه)(artemisia aucheri)

گیاهی مرتعی پایا با حجم بوته متوسط.

اطلاعات بیشتر
جو وحشی پیاز دار (کتو)(hordeum bulbosum)

جو وحشی پیاز دار (کتو)(hordeum bulbosum)

گیاهی است مرتعی بسیار مقاوم به خشکی.

اطلاعات بیشتر
یال اسبی(stipa barbata)

یال اسبی(stipa barbata)

گیاهی مرتعی خوشخوراک با نرمش اکولوژیکی وسیع .

اطلاعات بیشتر
ترشک(rumex asetosa)

ترشک(rumex asetosa)

.

اطلاعات بیشتر
جو صد ساله بنفش(hordum violaceum)

جو صد ساله بنفش(hordum violaceum)

گیاهی است مرتعی پا بلند کوهستانی.

اطلاعات بیشتر
کرفس کوهی(klossia oderatassima)

کرفس کوهی(klossia oderatassima)

گیاهی پایا مرتعی ، داروئی و خوراکی.

اطلاعات بیشتر
ملیکاایرانی(melica persica)

ملیکاایرانی(melica persica)

گیاه مرتعی و چمنی چند ساله.

اطلاعات بیشتر
ریواس (rheum ribes)

ریواس (rheum ribes)

.

اطلاعات بیشتر
بیلهر - کندل کوهی (dorema aucheri)

بیلهر - کندل کوهی (dorema aucheri)

.

اطلاعات بیشتر
وشا- وشق- کندل (dorema amoniacum)

وشا- وشق- کندل (dorema amoniacum)

.

اطلاعات بیشتر
اروشیا - برگ نقره ای (eurotia)

اروشیا - برگ نقره ای (eurotia)

گیاهی پایا بومی ایران با بوته های متوسط.

اطلاعات بیشتر
جاشیر دامی علوفه ای (prangus uluptera)

جاشیر دامی علوفه ای (prangus uluptera)

گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر.

اطلاعات بیشتر
جاشیر شیرین خوراکی (prangus ferulaceae)

جاشیر شیرین خوراکی (prangus ferulaceae)

گیاهانی دائمی در ارتفاع ۱۰۰۰ متر.

اطلاعات بیشتر
کما(ferula ovina)

کما(ferula ovina)

گیاهی است چند ساله مرتعی با میزان علوفه مناسب.

اطلاعات بیشتر
چویل(ferula angulata)

چویل(ferula angulata)

گیاهی است چند ساله مرتعی.

اطلاعات بیشتر
باریجه صنعتی قاسنی(F . gumosa boiss)

باریجه صنعتی قاسنی(F . gumosa boiss)

گیاهی است مشابه آنغوزه.

اطلاعات بیشتر
آنغوزه صنعتی (ferula assa foetida)

آنغوزه صنعتی (ferula assa foetida)

گیاهی است داروئی صنعتی.

اطلاعات بیشتر
چب (poa bolbosa)

چب (poa bolbosa)

چمنی است پایا با پاجوش های فراوان.

اطلاعات بیشتر