آگروپایرون ها

چمن گندمی مژه دار(A.podperae)

چمن گندمی مژه دار(A.podperae)

.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی کرکدار (A.trichophorun)

چمن گندمی کرکدار (A.trichophorun)

گیاهی است با ارزش غذایی خوب.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی افغانی(agropyrun afghanicum)

چمن گندمی افغانی(agropyrun afghanicum)

.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی میانی(A.intermedium)

چمن گندمی میانی(A.intermedium)

گیاهی پایا خودرو با بافتی نرم و چمنی .

اطلاعات بیشتر
گا او بو(A.cristatum)

گا او بو(A.cristatum)

سطح برگ ها پوشیده از کرک بسیار ریز و نرم میباشد.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی بلند(A.elongatum)

چمن گندمی بلند(A.elongatum)

تفاوتش سازگاری به آب و خاک شور.

اطلاعات بیشتر
چمن گندمی صحرایی (agropyron desertrum)

چمن گندمی صحرایی (agropyron desertrum)

گیاهی پایا خودرو و بسیار مقاوم.

اطلاعات بیشتر