درباره ما

آنچه باید در ما
بدانید

سهامی خاص تاسیس سال 1371 در اصفهان هیئت موسس : متشکل از متخصصین مجرب در رشته های مرتع، جنگل، آبخیز و زراعت

تولید و جمع آوری بذور گیاهان بومی کشور در دستجات : دارویی، مرتعی، علوفه ای، کویری، جنگلی و فضای سبز و بوجاری و فرآوری آن ها با پیشرفته ترین دستگاه های بوجاری و عرضه به بازار های داخلی و خارجی به صورت استاندارد

شماره ثبت :۹۵۲۹

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۳۰۶۱۵۵

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۷۶۴۹۶۸۶۳